Browse Tag: przepisy drogowe

Czy pojazd niebieski może w tej sytuacji wjechać na rondo?

Rondo – skrzyżowanie o ruchu okrężnym, zasady, pierwszeństwo, wszystko co musisz wiedzieć.

Ruch na rondzie

Rondo jest to skrzyżowanie o ruchu okrężnym, na którym ruch odbywa się dookoła placu/wyspy w kierunku przeciwnym niż ruch wskazówek zegara. Wyjątek stanowią państwa, w których występuje ruch lewostronny, np. Wielka Brytania, Malta czy  Irlandia, tam ruch na rondzie odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Rondo jest także skrzyżowaniem, jednak różni się od pospolitego skrzyżowania formą geometryczną, gdyż ma kształt okręgu. Ten rodzaj skrzyżowania składa się z wyspy/placu centralnego (zazwyczaj zagospodarowanego, np. zielenią), obwiedni ronda oraz określonej ilości zjazdów.

Jak prawidłowo poruszać się na rondzie?

Continue Reading