Browse Tag: #kursprawajazdy #naukajazdy

starostwo-powiatowe-gorzow-fot-z-bodnar-2-825x510

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?

Na wstępie musisz uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Jest on niezbędny do zapisania się na kurs prawa jazdy. PKK można uzyskać w Starostwie w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Zanosić do Starostwa takie dokumenty, żeby wydali Ci PKK:
1.    Wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w starostwie).
2.    Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia(tylko dla kat AM, A1). Continue Reading