Czy pojazd niebieski może w tej sytuacji wjechać na rondo?

Rondo – skrzyżowanie o ruchu okrężnym, zasady, pierwszeństwo, wszystko co musisz wiedzieć.

Ruch na rondzie

Rondo jest to skrzyżowanie o ruchu okrężnym, na którym ruch odbywa się dookoła placu/wyspy w kierunku przeciwnym niż ruch wskazówek zegara. Wyjątek stanowią państwa, w których występuje ruch lewostronny, np. Wielka Brytania, Malta czy  Irlandia, tam ruch na rondzie odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Rondo jest także skrzyżowaniem, jednak różni się od pospolitego skrzyżowania formą geometryczną, gdyż ma kształt okręgu. Ten rodzaj skrzyżowania składa się z wyspy/placu centralnego (zazwyczaj zagospodarowanego, np. zielenią), obwiedni ronda oraz określonej ilości zjazdów.

Jak prawidłowo poruszać się na rondzie?

Continue Reading

Nowy wzor prawa jazdy

Co z tym prawo jazdy? Nowy wzór? Czy każdy musi je mieć?

Tak jak już Was informowaliśmy, od 4 marca 2019r. obowiązuje nowy wzór prawo jazdy.

W związku z tym pojawiło się wiele pytań i spekulacji, więc krótko i na temat wyjaśniamy:

  1. Jakie zmiany i co takiego nowego?

Nowo wydane prawo jazdy nie będą już zawierały adresu zamieszkania, w związku z tym zniknie obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy. Continue Reading

skazany_ltesty

Zdał egzamin, bo oszukał.

Korzystał z jakiegoś urządzenia elektronicznego, dzięki któremu znał odpowiedzi na pytania. Zdał egzamin teoretyczny, jednak stanął przed sądem i został skazany na 2 lata (!!) pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Czy to nie za surowy wynik?