10 NAJTRUDNIEJSZYCH pytań na egzaminie państwowym na prawo jazdy

yes-238372_1920

Dziś przybliżymy Wam 10 najtrudniejszych pytań na prawo jazdy. Są to pytania wybrane na podstawie statystyk pytań z największą ilością złych odpowiedzi. Każde z nich zostanie omówione, byście wiedzieli dlaczego taka, a nie inna odpowiedź jest prawidłowa i zobaczyli na jakie pułapki dają się najczęściej złapać  kursanci.

Ranking przedstawia się następująco:

Miejsce 10. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, który wyjeżdża z pętli?

 

Odpowiedź brzmi NIE. Nie mamy obowiązku ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, który wyjeżdża z pętli. Kodeks drogowy mówi nam, iż „włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię   z pętli. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu” (Prawo o ruchu drogowym, art. 17, ust. 1,2). Tak, więc pojazd szynowy, który wyjeżdża z pętli jest pojazdem włączającym się do ruchu i mamy przed nim pierwszeństwo.

Miejsce 9. Czy ten znak informuje Cię, że na najbliższym skrzyżowaniu masz obowiązek jechać prosto?

9

Odpowiedź na pytanie brzmi NIE. Jest to znak informacyjny D-3, który „oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku” (Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, § 44, ust.1). Jest to znak często mylony ze znakiem nakazu jazdy prosto. Znak D-3 daje jedynie informację o drodze jednokierunkowej i  na najbliższym skrzyżowaniu możemy zmienić kierunek jazdy.

Miejsce 8. Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni?

8

Prawidłowa odpowiedź brzmi NIE. Na zdjęciu widzimy znak A-32 „oszronienie jezdni”, który „ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi” (Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, § 12, ust.2).

Miejsce 7. Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność?

7

Odpowiedź brzmi NIE. Prawo o ruchu drogowym definiuje nam pojęcie szczególnej ostrożności. Jest to: „ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie” (Prawo o ruchu drogowym, art.2). Na załączonym zdjęciu widać wyraźnie, iż warunki na drodze są dość dobre, sytuacja na drodze nie wymaga zachowania NIEUSTANNEJ szczególnej ostrożności (brak pieszych, brak tzw. korków, droga jest prawidłowo oświetlona) – w takiej sytuacji wystarczy zachowanie zwykłej ostrożności. Jeśli sytuacja na drodze by uległa zmianie i wymagałaby zwiększenia uwagi, wówczas należy oczywiście zachować szczególną ostrożność. Pytanie brzmi: Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność? – stale nie, a wtedy kiedy sytuacja na drodze tego wymaga. Kluczem więc do udzielenia prawidłowej odpowiedzi na to pytanie jest zwrócenie uwagi na słówko „stale” występujące w pytaniu.

Miejsce 6. Który z czynników atmosferycznych zmniejsza możliwość wystąpienia poślizgu?

A) Gołoledź,

B) Mżawka,

C) Opad gradu.

1245

Pytanie z kategorii pytań kontrowersyjnych. Kontrowersyjne czy nie, to nadal oficjalne pytanie i występuje na egzaminie państwowym. 🙂

Z wybranych 3 odpowiedzi mżawka w najmniejszym stopniu powoduje wystąpienie poślizgu. Gołoledź i grad są zjawiskami, które pokrywają podłoże (drogę) warstwą lodu – co zwiększa o wiele bardziej ryzyko poślizgu. Mżawka również daje możliwość poślizgu, jednak nie w takim stopniu jak gołoledź czy grad.

Miejsce 5. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

 

Odpowiedź brzmi NIE. Kodeks drogowy określa jedynie, iż w przypadku omijania tego pojazdu (i wsiadania/wysiadania osoby niepełnosprawnej) kierowca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność. Zapis o tym znajdziemy w art. 58, ust.2 ustawy: „Kierujący pojazdem, omijając pojazd, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się”. W tej sytuacji pojazd znajduje się w ruchu, zatem nie ma obowiązku zachowania szczególnej ostrożności.

Miejsce 4. Czy ten znak informuje o przejściu dla pieszych, po którym mogą przejeżdżać rowerzyści?

4Odpowiedź brzmi NIE. Jest to znak D-6a „przejazd dla rowerzystów”, który „oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi” (Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, § 47, ust.2).

Miejsce 3. Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz?

3

Odpowiedź brzmi NIE. „Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony” (Prawo o ruchu drogowym art. 22, ust. 4). My znajdujemy się nieustannie na swoim prawym pasie, jeśli kierowca poprzedzający znajdujący się na lewym pasie chce dokonać zmiany pasa ruchu – ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i zmienić ten pas, ale uprzednio ustępując nam pierwszeństwa przejazdu.

Miejsce 2. Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na drodze za tym znakiem?

A) 80 km/h

B) 90 km/h

c) 100 km/h.

2

Odpowiedź poprawna to 100 km/h. Mówi nam o tym art.20, ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

„Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:
1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:
(…)
c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h„.

Odpowiedź błędna na to pytanie najczęściej wynika z tego, że kursanci uważają, że brak informacji (znaku) o tym, że jest to droga ekspresowa, nakazuje inną prędkość dopuszczalną. Nic bardziej mylnego, przepis ten dotyczy nie tylko drogi ekspresowej, ale również dwujezdniowej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu. Taki przypadek mamy właśnie na zdjęciu ilustrującym pytanie.

Miejsce 1. Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają?

1

Odpowiedź poprawna to TAK. Według ustawy Prawo o ruchu drogowym „zabrania się zatrzymania pojazdu:(…) w tunelu, na moście lub na wiadukcie (art. 49, ust.1). Przepisy nie zabraniają zatrzymania pod wiaduktem – zabraniają zatrzymania na wiadukcie. Manewr jest zatem dozwolony (jeśli znaki tego nie zabraniają).

Mam nadzieję, że rozwialiśmy Wasze wątpliwości dotyczące tych pytań.
Jeśli macie ochotę na więcej takich rankingów i omówień dajcie znać w komentarzach.

3 komentarze

 • martka

  14/10/2016

  Na egzaminie pojawiło mi się pytanie z wiaduktem i odpowiedziałam na nie źle. Faktycznie, trudne te pytania.

  • blog_ltesty

   15/10/2016

   Stąd ten ranking, aby już nie były trudne.

 • Anka

  16/10/2016

  Dzięki! Przyda się ta wiedza na egzaminie 🙂

Comments are closed.