kontrola policyjne

Nowe zasady kontroli drogowej

Od 7 listopada obowiązują zmienione zasady kontroli drogowej. Jeśli chcecie wiedzieć  jakie, zapraszamy do dalszej lektury :).

Obowiązujące od czwartku regulacje wprowadzają większe uprawnienia dla kontrolujących i nowe obowiązki dla kontrolowanych.

1. Nowe miejsca kontroli drogowej, policja będzie mogła korzystać z miejsc, gdzie postój jest zabroniony, np:

– chodniki
– powierzchnie wyłączone z ruchu,
– pobocza wzdłuż linii ciągłej,
– zatoki autobusowe.

Przygotujcie się więc, że kontrola może Was spotkać w zupełnie dotąd nieoczekiwanych miejscach.

2. Krótsza kontrola trzeźwości – podczas tych akcji, policjant nie będzie musiał przedstawić się, tak aby kontrola trwała jak najkrócej. Oczywiście możecie poprosić policjanta o wylegitymowanie się, ale nie ma on już obowiązku robienia tego bez Waszej prośby.

3. Mandat za nieodpowiednie zachowanie podczas kontroli. Podczas kontroli należy stosować się do poleceń policjanta i:

– trzymać ręce na kierownicy,
– nie opuszczać pojazdu,
– siedzieć w pojeździe w bezruchu.

Niestosowanie się do tych poleceń może skutkować mandatem w wysokości 500zł.

4. Wpuszczenie kierowcy do policyjnego auta w celu uregulowania płatności za mandat kartą płatniczą.  Policjanci mogli to robić wcześniej, ale teraz zostało to uregulowane w rozporządzeniu.

5. Sprawdzenie i zapis przebiegu pojazdu. Ten przepis wejdzie w życie od 1 stycznia 2020r. Kontrolujący będzie mógł sprawdzić przebieg zarówno zatrzymanego do kontroli pojazdu, jak i pojazdu przewożonego np. na lawecie.  Dane te przeniesie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (tzw. CEPiK).