Tabela błędów na egzaminie

Tego nie rób na egzaminie na prawo jazdy!

Weryfikacja wiedzy na egzaminie teoretycznym, prosta sprawa – jest test egzaminacyjny, wynik pozytywny bądź negatywny. A co z egzaminem praktycznym? Tu też są wytyczne i o nich dziś więcej, ponieważ uległy ostatnio zmianom.

Podczas egzaminu praktycznego są określone zadania do wykonania i zawsze w przypadku błędu mamy możliwość powtórki. A jak sytuacja ma się do późniejszej jazdy po mieście. Otóż tutaj też są wyraźne wytyczne zapisane w rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (…) oszczędzę Wam całej nazwy :). Mamy tzw. tabelę błędów, czyli takich zachowań osoby egzaminowanej, które zagrażają bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.  Popełnienie, któregokolwiek z nich może skutkować przerwaniem egzaminu i jego oblaniem.
Od lipca tego roku lista trochę się wydłużyła i zobaczcie sami co na niej się znajduje:

1. Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.

2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

5. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.

6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.

7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.

8. Niezastosowanie się do:
– sygnałów świetlnych,
– sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
– sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9. Niezastosowanie się do znaków:
– „stop”,
– „zakaz wjazdu”,*
–  „zakaz skręcania w lewo”,
–  „zakaz skręcania w prawo”,
– „nakaz jazdy…”*,
–  wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
– „linia podwójna ciągła”
– „zakaz ruchu”.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
– na skrzyżowaniu,
– pojazdom szynowym,
– rowerzystom,
– podczas zmiany pasa ruchu,
– w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
– podczas włączania się do ruchu,
– podczas cofania.

11.  Naruszenie zakazu zawracania

12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h

13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania

14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
– na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
– przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
– na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
– na skrzyżowaniach,
– na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
– na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15. Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.

16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

17. Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

18. Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.

Tak właśnie wyglądają sytuacje, po których możecie spodziewać się zakończenia egzaminu. My tak naprawdę, to radzimy ich unikać, albo wręcz nie wywoływać nie tylko na egzaminie, ale w codziennym ruchu drogowym także :).