nowe-znaki

Nowe znaki na drogach

Od połowy sierpnia możecie się spodziewać nowych znaków. Zobaczcie jakich.

Kontrola prędkości to stały element naszych dróg, monitoring, kamery, czy najnowszy – odcinkowy pomiar prędkości. I właśnie tego ostatniego dotyczą najnowsze znaki. Ministerstwo Infrastruktury, opracowało znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Powstały one w celu rozróżnienia oznakowania odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego.

Do tej pory mieliśmy znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości”, który stosowany był zarówno dla punktowego pomiaru prędkości, jak też dla pomiaru odcinkowego. Z tym, że pomiar odcinkowy oznakowany był przez umieszczenie tabliczki T-1a pod znakiem D-51, na której podawana była długość odcinka pomiarowego. Nie był to wystarczająco precyzyjny przekaz i dlatego wprowadzone zostają kolejne znaki.

znak d-51                                                                                D-51 automatyczna kontrola prędkości

 

A mianowicie D-51a oraz D-51b.
Nowy znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” koniec tego odcinka.

 

d-51a d-51b

Ponadto rozszerza się zakres stosowania tabliczki T-1a, która wskazywać będzie odległość znaku informacyjnego do początku odcinka drogi objętego pomiarem. Pozwoli to na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego kontrolą prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, np. ze względu na położenie drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

tabliczka t1a                                                                                                         Tabliczka T-1a

Nowe przepisy regulujące stosowanie nowych znaków wejdą w życie 14 sierpnia 2019 r.