strefa ruchu

Gdzie można jeździć bez prawa jazdy? Strefa ruchu, strefa zamieszkania i droga wewnętrzna.

Droga wewnętrzna, strefa ruchu czy strefa zamieszkania, może Was zaskoczyć jakie przepisy tam obowiązują i jak różnią się od siebie. Przeczytajcie dalej i przekonajcie się sami, czy o tym wiedzieliście 🙂

Droga wewnętrzna – jest drogą niepubliczną i nie musi być oznakowana. Zasady poruszania się po tej drodze ustala jej właściciel. Są to zwykle drogi na osiedlach mieszkaniowych, na terenach sklepów, przedsiębiorstw lub dworców, a także drogi dojazdowe do posesji. Znajdują się one zawsze na terenie prywatnym i w związku z tym nie obowiązuje tu wiele przepisów, które obowiązują na drogach publicznych.
Dlatego na drodze wewnętrznej można:
– prowadzić pojazd nie posiadając prawa jazdy;
– nie zapinać pasów;
– jeździć z wyłączonymi światłami;
– pozostawić samochód z włączonym silnikiem dłużej niż minutę;
– jeździć z telefonem przy uchu.

Jednak należy pamiętać, że obowiązują tam następujące zasady:
– należy stosować się do znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej;
– obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu;
nie wolno stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu.
Pamiętajmy również, że wyjeżdżając z drogi wewnętrznej, włączamy się do ruchu i musimy ustąpić pierwszeństwa innym.

Mimo, że droga ta nie musi być oznakowana, w rozporządzeniu dotyczącym znaków i sygnałów, mamy znak  D-46 oznaczający jej początek i D-47 koniec drogi wewnętrznej.

Znaki d46 i d47 droga wewnętrzna i koniec drogi wewnętrznej

Strefa ruchu –  jest to obszar, który obejmuje co najmniej jedną drogę wewnętrzną, ale  w przeciwieństwie do drogi wewnętrznej – obowiązują tu wszystkie zasady kodeksu drogowego, co oznacza, że trzeba mieć prawo jazdy, zapięte pasy,  parkować zgodnie z przepisami ruchu drogowego i generalnie stosować się do wszystkich przepisów. Strefy ruchu są ustalane na dużych parkingach z dojazdami, osiedlach czy terenach fabryk.

Początek, jak i koniec strefy ruchu musi być oznaczony widocznym znakiem. Odpowiednio D-52 i D-53.

znaki d-52 strefa ruchu oraz d-53 koniec strefy ruchu
Wyjeżdżając ze strefy ruchu na drogę publiczną musimy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności, gdyż włączamy się do ruchu i jesteśmy zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa wszystkim jego uczestnikom.

I na koniec została nam chyba najpopularniejsza –  strefa zamieszkania, czyli miejsce, gdzie rządzi pieszy :).

Strefa zamieszkania – obowiązują tu szczególne zasady ruchu drogowego i strefy te zazwyczaj są wyznaczane na osiedlach mieszkaniowych. Dlatego na takiej drodze ruch podporządkowany jest właściwie ruchowi pieszych.

O czym należy wiedzieć poruszając się w strefie zamieszkania:
– obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h;
– pieszy może korzystać z całej szerokości drogi;
dzieci do lat 7 mogą korzystać z drogi bez opieki (na drodze publicznej muszą mieć taką opiekę – osobę, która ukończyła 10 lat);
postój pojazdów jest dozwolony tylko w miejscu do tego wyznaczonym;
– progi zwalniające nie muszą być oznakowane.

Wjazd do strefy zamieszkania oznaczony jest znakiem D-40, zaś wyjazd znakiem D-41.

Znaki d40 i d41I podobnie jak w przypadku strefy ruchu czy drogi wewnętrznej, wyjeżdżając ze strefy zamieszkania na drogę publiczną, włączamy się do ruchu i mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu.

 

Różnice pomiędzy tymi drogami/strefami są spore. Należy zapamiętać, że droga wewnętrzna to droga niepubliczna, na której nie obowiązują zasady ruchu drogowego, ale należy przestrzegać znaków i sygnałów ustawionych przez właściciela terenu. Wszystkie przepisy kodeksu drogowego obowiązują za to w strefie ruchu. Natomiast strefa zamieszkania rządzi się swoimi prawami, w której najważniejsi są piesi mający pierwszeństwo przed pojazdami.

Niezależnie od tego, którą z tych dróg się poruszamy, musimy pamiętać, że wjazd z niej na drogę publiczną jest włączaniem się do ruchu, co oznacza obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim jadącym nią pojazdom, jak również i pieszym.

Oczywiście to, że na drodze wewnętrznej można jeździć bez prawo jazdy, czy prowadzić rozmawiając przez telefon trzymany w ręku, nie oznacza, że należy to robić. Takie zachowanie może narazić nas, bądź innych uczestników drogi,  na niebezpieczeństwo – dlatego nie zachęcamy do tego typu sytuacji :).