korytarz życia

Korytarz życia i jazda na suwak

Szykują się kolejne zmiany w prawie o ruchu drogowym. Tym razem chodzi o sformalizowanie takich sytuacji na drodze, jak tworzenie korytarza życia czy jazdy na suwak. Przyjrzyjmy się co mówi projekt tej ustawy.

Korytarz życia

Dotychczasowe przepisy mówią: uczestnik ruchu czy inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, pod warunkiem, że jest on prawidłowo oznakowany oraz znajduje się w ruchu, a ułatwienie to polega na: niezwłocznym usunięciu się z jego drogi i zatrzymaniu się, ale tylko wówczas, gdy jest to konieczne dla jego swobodnego i bezpiecznego przejazdu.

Nowe przepisy mają doprecyzować to zachowanie i zapewnić jasne i proste zasady postępowania w przypadku nadjeżdżania pojazdu uprzywilejowanego.

W praktyce oznacza to, że na m.in. drogach szybkiego ruchu, kierujący będą mieli możliwość skorzystania z pobocza lub pasa rozdzielającego. I według projektu obowiązywać będzie tzw. zasada prawej dłoni. W przypadku dwupasmowej drogi, kierowcy znajdujący się na lewym pasie ruchu, będą zobowiązani do zjechania do lewej krawędzi ruchu, a na prawym – do prawej. Jednak, gdy jezdnia ma więcej pasów ruchu, kierowca lewego również zjeżdża do lewej, a kierowcy z pozostałych pasów mają obowiązek zjechania jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

Ilustruje to poniższa grafika dołączona do projektu:

korytarz życiaTakie zachowanie kierujących ma przyśpieszyć dotarcie służb ratunkowych do miejsc zdarzeń drogowych, dzięki czemu osoby poszkodowane szybciej uzyskają właściwą pomoc, co niejednokrotnie może zwiększyć ich szanse na przeżycie.

Ministerstwo, powołując się na badania austriackiego Autobahnen- und SchnellstraßenFinanzierungs-Aktiengesellschaft (odpowiednika GDDiK w Polsce) podaje, że utworzenie przez kierujących „korytarza życia” może przyspieszyć przybycie pojazdów ratunkowych do miejsc zdarzeń drogowych nawet o cztery minuty i zwiększyć tym samym szanse na przeżycie ofiar tych zdarzeń nawet o 40 procent.

Druga zmiana, jaka nas czeka, to regulacja i wprowadzenie obowiązkowej jazy na suwak.

Jazda na suwak

W art. 22 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym, mamy następujący zapis: kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Szczególna sytuacja występuje na zanikającym pasie ruchu (np. z trzech pasów ruchu pozostają tylko dwa) ponieważ kierujący pojazdami znajdującymi się na zanikającym pasie ruchu (bez możliwości dalszej kontynuacji jazdy po nim), „na siłę” próbują wjechać z końca swojego pasa na pas ruchu z dalszą możliwością kontynuacji jazdy. Sytuacja taka zagraża bezpieczeństwu, wzmaga agresję na drodze, zwiększa występujący zator drogowy i dość często prowadzi do zdarzeń drogowych. W związku z tym nowy przepis ma regulować sytuację zmiany pasa ruchu kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, co najmniej jeden z pasów np. kończy się (zanika).

Znowelizowana zasada ruchu będzie wyglądać następująco: pojazdy jadące pasem z kontynuacją jazdy, będą musiały wpuszczać na przemian samochody z pasa, który się kończy. Każdy kierowca będzie miał obowiązek wpuścić przed siebie jeden samochód. Z kolei w przypadku, gdy z trzech pasów droga zwęża się tylko do jednego, kierowca jadący pasem z kontynuacją będzie musiał wpuścić po jednym aucie z każdego kończącego się pasa jezdni.

Projekt zawiera poniższą grafikę:

jazda na suwak

Ma to na celu zmniejszenie tzw. „korków” drogowych,  „agresji drogowej” wśród kierowców i wypadków.

Planuje się, że miany w przepisach, zarówno w przypadku korytarza życia, jak i jazdy na suwak wejdą w życie 1 października 2019r.

Aktualizacja: Prezydent podpisał ustawę 5 listopada 2019r. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 21 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.