słupek drogowy

Czy słupek drogowy może uratować życie?

Popularnie zwane słupkami drogowymi. Często mijamy je po drodze, ale czy tak naprawdę wiecie do czego służą i jakie ważne informacje możemy na nich znaleźć.

Jeśli nie, to zapraszamy do lektury :).

Jesteśmy świadkami wypadku, albo co gorsza sami w nim uczestniczymy, pora na wezwanie ekipy ratunkowej. Jednak dookoła tylko las i nie za bardzo orientujemy się gdzie dokładnie się znajdujemy. Wiadomo, że podstawą szybkiej pomocy jest podanie jak najdokładniej miejsca zdarzenia. I tu właśnie idą na z pomocą słupki prowadzące, które z dokładnością do 100m określają naszą pozycję  w terenie.

Co to właściwie za słupek?

Poprawna nazwa to słupek prowadzący. Rozróżnia się słupki prowadzące: U-1a umieszczane samodzielnie na poboczu, U-1b umieszczane nad barierą ochronną.
Nie są to znaki drogowe, a tzw. urządzenia bezpieczeństwa ruchu, których na drogach mamy znacznie więcej (słupki przeszkodowe, lustra, tablice itd.). Możemy spotkać również nazwę słupki drogowe kilometrażowe.

Gdzie go znajdziemy?

Słupki prowadzące ustawiane są:
– na drogach krajowych i wojewódzkich,
– na odcinkach dróg powiatowych i gminnych.
Umieszcza się je po obu stronach jezdni w odległości 1,0 m od krawędzi jezdni, pasa awaryjnego postoju lub pobocza twardego.

Raczej nie znajdziemy ich na odcinkach dróg z chodnikami, przy krawędzi jezdni oraz na terenie miast. Na odcinkach dróg, na których ustawiono bariery ochronne, zamiast standardowych słupków prowadzących U-1a stosuje się słupki U-1b umieszczane bezpośrednio nad barierą.

Po co?

Słupki prowadzące przede wszystkim stosuje się w celu ułatwienia kierującym, orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu czy zakrętów, co jest ważne szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych. Jest to również ważny punkt orientacyjny w terenie i pozwala na szybkie określenie pozycji, dzięki informacjom, które się na nich znajdują.

O czym informuje słupek drogowy?

Informacje na słupku drogowymNa słupku drogowym możemy znaleźć więc następujące informacje :

– pierwsza liczba – znak z numerem drogi,
– druga i trzecia to informacja o pikietażu drogi,
Dodatkowo na słupkach prowadzących można czasami znaleźć informację o kierunku do najbliższego telefonu alarmowego.

A czym jest ów tajemniczy pikietaż (inaczej kilometraż bądź kilometracja). Jest to określenie miejsca na drodze od jej początkuOstatnia cyfra od dołu (znak hektometrowy), to nic innego jak liczba metrów liczona od ostatniego pełnego kilometra. W Polsce słupki rozmieszczone są co 100 metrów i wówczas widzimy na nich metry drogi podane cyframi 0-9. Natomiast liczba nad nią, to całkowita liczba kilometrów od początku danej drogi.

Na przykładzie słupka powyżej mamy:
widzimy, że znajdujemy się na drodze krajowej numer 11. Jest to 15 kilometr tej drogi, a dokładniej jesteśmy na 200 metrze 15 kilometra drogi.

Taki odczyt pozwala nam podać pozycję z dokładnością do 100m bez korzystania z GPS czy innych urządzeń.  Służby ratownicze posiadają odpowiednie mapy i mając taką naszą lokalizację bez trudu ustalają miejsce do którego mają się udać.

Warto również pamiętać, że na odcinkach dróg, na których nie można zastosować słupków prowadzących stosuje się  tabliczki wskazujące bieżący kilometr i hektometr drogi. Umieszczane są one na elementach wyposażenia drogi, takich jak słupy oświetleniowe, konstrukcje bramowe itp..