Nowy wzor prawa jazdy

Co z tym prawo jazdy? Nowy wzór? Czy każdy musi je mieć?

Tak jak już Was informowaliśmy, od 4 marca 2019r. obowiązuje nowy wzór prawo jazdy.

W związku z tym pojawiło się wiele pytań i spekulacji, więc krótko i na temat wyjaśniamy:

  1. Jakie zmiany i co takiego nowego?

Nowo wydane prawo jazdy nie będą już zawierały adresu zamieszkania, w związku z tym zniknie obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy.

2. Co ze starymi dokumentami, wymieniać czy nie?

Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną ważne do wskazanego na nich terminu. Nie podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania, ale…

3. Bezterminowe prawo jazdy, czy trzeba wymieniać?

Nie trzeba ich obecnie wymieniać, ale prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą wymieniane na nowe w latach 2028-2033.

  1. Na jaki okres dostaniemy nowe prawo jazdy?

Nowe dokumenty będą wydawane z maksymalnym okresem ważności 15 lat (również te, które dotychczas były bezterminowe). Po jego upływie, konieczna będzie wymiana. Jednak uwaga: uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają! Przy wymianie nie będzie trzeba ponownie zdawać egzaminu ani przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne. Wówczas, tak jak ma to miejsce obecnie, trzeba przejść obowiązkowe badania lekarskie.

  1. Co potrzebne do przedłużenia ważności dokumentu prawa jazdy?

Do przedłużenia ważności prawa jazdy będą potrzebne :
– aktualna fotografia,
– opłata za wydanie prawa jazdy (obecnie 100,50zł),
– wniosek (złożony: w Starostwie,  w mieście na prawach powiatu – w urzędzie miasta, w Warszawie – w urzędzie dzielnicy),
– badanie lekarskie (jeśli dotychczasowe uprawnienia były na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne),
– dowód osobisty lub paszport,
– prawo jazdy.

Podsumowując. Na nowym dokumencie nie ma adresu zamieszkania. Wydawane jest na max. okres 15 lat ważności. Obecne prawo jazdy jest ważne, a wymiana obowiązkowa, (również tych bezterminowych dokumentów) nastąpi w latach 2018-2033.