wypadekoc_small

Kara za brak OC. Przezorny zawsze ubezpieczony

Przypominamy, że od 1.10.2018 r. zniknął obowiązek posiadania przy sobie papierowego ubezpieczenia OC czy dowodu rejestracyjnego.  Wystarczy mieć przy sobie prawo jazdy, np. podczas kontroli drogowej.  Nasze dane znajdują się obecnie w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – i są dostępne on-line dla Policji.Mimo iż nowe prawo obowiązuje, należy pamiętać o obowiązku ubezpieczenia samochodu.

OC posiadacza pojazdu zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w wypadku drogowym oraz uwalnia sprawcę zdarzenia od konieczności wypłacania takiego świadczenia z własnej kieszeni. Wobec coraz większej liczby jeżdżących po naszych drogach pojazdów zwiększa się również prawdopodobieństwo wystąpienia szkody komunikacyjnej. Rośnie także wartość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań. Dlatego też państwo nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów obowiązek zawierania umów ubezpieczenia OC.

Obowiązek ten dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli:

  • pojazdów samochodowych,
  • motorowerów,
  • motocykli,
  • ciągników rolniczych,
  • przyczep,
  • pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego). Źródło

 

Porównanie kar za brak OC w latach 2018 i 2019.

kara-za-brak-oc

Źródło:https://ubea.pl