starostwo-powiatowe-gorzow-fot-z-bodnar-2-825x510

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?

Na wstępie musisz uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Jest on niezbędny do zapisania się na kurs prawa jazdy. PKK można uzyskać w Starostwie w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Zanosić do Starostwa takie dokumenty, żeby wydali Ci PKK:
1.    Wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w starostwie).
2.    Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia(tylko dla kat AM, A1).
3.    Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
4.    Kolorową fotografię 3,5×4,5cm
5.    Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiadasz.
6.    Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie.
Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny PKK, a wtedy zapisujesz się na kurs w szkole jazdy.

Pamiętaj – najświeższe Testy na Prawo Jazdy przed Egzaminem znajdziesz tu –> https://www.ltesty.pl