ltesty egzaminpaństwowy

Ile czasu ważny jest Egzamin Teoretyczny na Prawo Jazdy?

Ile ważny jest egzamin teoretyczny?

Jeśli zdałeś Egzamin na Prawo Jazdy z Teorii po 24 sierpnia 2014 r. – pamiętaj, że jest on ważny bezterminowo. Przed sierpniem 2014 r. w Ustawie o kierujących pojazdami widniał zapis o 6 miesięcznym okresie ważności. Obecnie sytuacja wygląda tak, że przyszły kierowca mając zdaną część teoretyczną egzaminu a nie mogąc podejść do części praktycznej (choroba, sytuacje losowe) nie musi ponownie zdawać egzaminu teoretycznego. Wystarczy przedstawić dokumenty świadczące o pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego i możne przystąpić do sprawdzianu praktycznego.

Nowe testy Na Prawo Jazdy + Egzamin