Holowanie – najważniejsze informacje

1

Holowanie – może zdarzyć się każdemu z nas, zarówno w roli holującego jak i holowanego.
Co warto o nim wiedzieć?

 ∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨

          Zacznijmy od definicji holowania. W skrócie: jest to ciągniecie pojazdu, który nie jest
w stanie samodzielnie się przemieścić. Jakie obowiązki musi spełnić kierujący pojazdu holowanego i holującego? Informacje na ten temat znajdziemy w art. 31 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:
1) prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;
2) pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;
3) w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;
4) pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;
5) pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;
6) w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim – dwa układy;
7) odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 m do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podsumowując powyższy ustęp, należy spełnić następujące warunki:

  • prędkość pojazdu holującego nie może przekroczyć 30 km/h na obszarze zabudowanym,
    a 60 km/h poza nim;
  • w pojazdach muszą znajdować się osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdem (wyjątkiem jest sytuacja, gdy pojazd jest holowany w taki sposób, że wyklucza to potrzebę jego kierowania, np. na lawecie);
  • pojazd holujący musi mieć włączone światła mijania;
  • pojazd holowany musi być połączony z pojazdem holującym tak, aby uniemożliwić odczepienie się podczas jazdy (wyjątek: motocykl – podczas jego holowania powinien być połączony połączeniem giętkim, tak by umożliwić łatwe odczepienie)
  • pojazd holowany musi być oznaczony trójkątem odblaskowym (wyjątek: motocykl), a podczas niedostatecznej widoczności musi mieć włączone również światła pozycyjne. Zamiast trójkąta odblaskowego pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe,
  • jeśli holujemy na połączeniu sztywnym – pojazd holowany musi posiadać sprawny co najmniej jeden układ hamulców, jeśli na połączeniu giętkim – dwa układy;
  • odległość między pojazdem holowanym a holującym na połączeniu sztywnym nie może wynosić więcej niż 3m, a na połączeniu giętkim 4-6 m, przy czym połączenie musi być odpowiednio oznakowane.

Ustawa określa również, kiedy nie możemy holować. Zabrania nam m.in. holowania pojazdu
o niesprawnym układzie kierowniczym lub hamulcowym, holowania pojazdu z przyczepą, czy na autostradzie. Informacje na ten temat znajdziemy w ustępie 2 artykułu 31 ustawy:

2. Zabrania się holowania:
1) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;
2) pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;
3) więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;
4) pojazdem z przyczepą (naczepą);
5) na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

Istotne jest również to, że w przypadku holowania w sposób wykluczający potrzebę kierowania pojazdem lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨

Oficjalna baza egzaminacyjna zawiera kilka pytań dotyczących holowania. Oto kilka z nich:

          Pytanie 1: Czy dopuszczalne jest holowanie motocykla?

A) Tak, przy użyciu połączenia sztywnego, które uniemożliwi odczepienie w czasie jazdy.

B) Nie.

C) Tak, przy użyciu połączenia giętkiego umożliwiającego łatwe odczepienie.

Odpowiedź prawidłowa to C. Odpowiedź znajdziemy w ust. 1 art. 31 ustawy.

„Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:
4) pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie”.

          Pytanie 2: Czy masz prawo kierować holowanym motocyklem, jeśli nie posiadasz prawa jazdy uprawniającego do kierowania nim?

A) Nie.

B) Tak, jeśli motocykl jest holowany na połączeniu sztywnym.

C) Tak, niezależnie od rodzaju połączenia.

Odpowiedź prawidłowa to A) Nie. Według art. 31 ustawy:

„Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:
3) w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim”

 

Pytania dotyczące holowania,  jak również całą bazę oficjalnych pytań egzaminacyjnych, występujących na egzaminach państwowych znajdziecie na naszej stronie Ltesty -> Kliknij

🙂