Wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, czyli manewry na drodze

Wielu kierowców poruszając się po drogach nie zdaje sobie sprawy z tego, że nieustannie wykonuje manewry drogowe. Dla niektórych jazda na wprost jest „niczym”, a tymczasem podczas niej wykonujemy manewr wymijania. Na czym on polega?

Classic fifties scale model toy cars accident on the road.

Do podstawowych manewrów drogowych należą: omijanie, wymijanie, wyprzedzanie. Prawo o ruchu drogowym definiuje każdy z tych manewrów, ze wskazaniem, jakie obowiązki ma kierowca podczas ich wykonywania. Art. 2 ustawy mówi nam, iż wymijanie to:

przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

Manewr wydaje się być bardzo prosty, jednak w niektórych przypadkach może stać się niebezpiecznym, np. gdy na drodze występuje zwężenie. Wówczas w takiej sytuacji należy zmniejszyć prędkość, a w razie konieczności, zatrzymać się. Przy zwężeniu może pojawić się również znak B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”, który ustala pierwszeństwo przejazdu.

Prawo o ruchu drogowym  (art. 23) określa obowiązki kierującego podczas wymijania:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się.

 

Kolejnym manewrem, na którym się skupimy jest omijanie.

Według art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym omijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.

Ustawodawca określa również obowiązki kierującego podczas wykonywania tego manewru (art.23):

Kierujący pojazdem jest obowiązany:
2) przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony.

Omijając pojazd, uczestnika ruchu czy przeszkodę, mamy obowiązek zachować bezpieczny odstęp. Zwróćmy również uwagę, na nadjeżdżające pojazdy z naprzeciwka, jeśli manewr wymusi na nas wjazd na sąsiedni pas – pamiętajmy, że mamy obowiązek najpierw ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym na swoim pasie przed dokonaniem manewru.

Artykuł 23 mówi nam również o obowiązku omijania z prawej strony pojazdu sygnalizującego skręt w lewo – manewr możemy wykonać tylko, jeśli z prawej strony pojazdu będzie wystarczająca ilość miejsca do jego wykonania z zachowaniem bezpiecznego odstępu.

 

Skupmy się teraz na wyprzedzaniu. Wyprzedzanie jest manewrem niebezpiecznym. Aby prawidłowo go wykonać kierujący musi uwzględnić wiele aspektów, które przewiduje ustawa.

Wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku (art.2).  Jest to najtrudniejszy manewr, zatem podczas jego wykonywania należy zachować szczególną ostrożność.

Według art. 24 ustawy:

Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

Kierowca jest ponadto zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności oraz bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. Według ustawy „w razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m”.

Zabronione jest wyprzedzanie pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany (przypominamy: ruch kierowany to „ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę”).

Według art. 24 dopuszcza się wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia oraz na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, ale tylko gdy ma to miejsce na jezdni jednokierunkowej lub „dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni”.

Pamiętajmy, również o tym, że jeśli zdarzy się sytuacja, że będziemy wyprzedzani przez inny pojazd – obowiązuje nas zakaz zwiększania prędkości w trakcie oraz krótko po wyprzedzeniu. Mówi nam o tym, ustęp 6 artykułu 24 ustawy:

Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania.

 

Pytania dotyczące wymijania, omijania, czy wyprzedzania,  jak również całą bazę oficjalnych pytań egzaminacyjnych, występujących na egzaminach państwowych znajdziecie na naszej stronie Ltesty -> Kliknij