Browse Author: blog_ltesty

Warto wiedzieć o egzaminie na prawo jazdy!

N o w y egzamin na prawo jazdy?

Stary egzamin na prawo jazdy – w skrócie – obejmował od 500 do 3 000 pytań. Pytania były wielokrotnego wyboru. Według starych zasad na egzaminie było tylko 18 pytań z czego można było popełnić tylko 2 błędy. Po 19 stycznia 2013 r. zmieniła się formuła egzaminu na prawo jazdy. Continue Reading